.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Khâu Rút

khau rut

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GIẢM CẤP HÀN DÀI

Kích thước:

D x D1(mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

L (mm)

90 x 63

95

110

270

90 x 75

130

95

265

110 x 90

95

110

255

160 x 110

110

70

260

200 x 160

120

50

245

225 x 160

140

50

250

250 x 180

120

125

310

250 x 200

120

125

310

315 x 225

125

65

270

315 x 250

115

80

265

Top of Page