.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Chữ T

                        

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ Inch

Kích thước

l1, l2

h1

21

30

43

27

35

50

34

40

58

42

55

68

49

55

82

60

63

96

76

69

110

90

72

120

114

92

152

168

140

230

220

155

273

Top of Page