.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Co 90°

co 90

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CO HDPE 90°

Kích thước

L1min

Zmin

90

150

285

110

315

125

338

140

360

160

390

180

420

200

450

225

488

250

250

625

280

670

315

400

773

355

833

400

900

450

975

500

350

1100

Top of Page