.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Co 45°

co 30

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CO HDPE 45°

Kích thước

L1min

Zmin

90

150

205

110

218

125

228

140

237

160

249

180

262

200

274

225

290

250

250

412

280

424

315

400

498

355

520

400

548

450

580

500

350

655

Top of Page